ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
กุมภาพันธ์ 20, 20180 DownloadsDownload