กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

เนื่องด้วยวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญขึ้นเพื่อเสริมขวัญและกำลังใจในการเรียนให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ทางงานหอพักนักเรียนบ้านไกลขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนของขวัญและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล