กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ...
ธันวาคม 28, 20170 DownloadsDownload