กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน