กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่...
ธันวาคม 25, 20170 DownloadsDownload