กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 1 โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน