มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔,๑๕และ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น,สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและโครงการสร้างแรงบันดาลใจไขประตูสู่อาชีพ...
ธันวาคม 21, 20170 DownloadsDownload