โครงการทรูปลูกปัญญา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมการใช้อุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการเรียนการสอน “โครงการทรูปลูกปํญญา” ให้กับคณะครูในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔,๑๕และ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น,สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและโครงการสร้างแรงบันดาลใจไขประตูสู่อาชีพ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน