วัน “วชิราวุธ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย เนื่องในวัน “วชิราวุธ” ประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน