ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน