โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน