ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ่อเกลือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

-รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค์  และสิ่งที่ต้องการ สนับสนุน จาก ผู้ปกครอง

-มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีและทำผลงานให้กับโรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ่อเกลือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

-รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค์  และสิ่งที่ต้องการ สนับสนุน จาก ผู้ปกครอง

-พิจารณา สถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 100/27 งบประมาณจาก สพฐ.

-สรุปผลการประชุมเตรียมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560