วัน “วชิราวุธ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนินลูกเสือไทย เนื่องในวัน “วชิราวุธ” ประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน


ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ่อเกลือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

-รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค์  และสิ่งที่ต้องการ สนับสนุน จาก ผู้ปกครอง

-มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีและทำผลงานให้กับโรงเรียน


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2560  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ่อเกลือ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน

-รายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค์  และสิ่งที่ต้องการ สนับสนุน จาก ผู้ปกครอง

-พิจารณา สถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 100/27 งบประมาณจาก สพฐ.

-สรุปผลการประชุมเตรียมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560