บุคลากร


โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องด้วย วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนากลุ่ม บ้านผักเฮือก และเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน