ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทรูปลูกปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วัน “วชิราวุธ”

กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช