ภาพกิจกรรม

โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สวนเกษตรแก้จน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0

โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2

อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทรูปลูกปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วัน “วชิราวุธ”

กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช