ภาพกิจกรรม

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์

เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ พบปะนักเรียน

 

ผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ

กิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

โรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

วันปิยมหาราช ๒๕๖๑

โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สวนเกษตรแก้จน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0

โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2

อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทรูปลูกปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วัน “วชิราวุธ”

กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช