ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

ด้วยโรงเรียนบ่อแกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง...
พฤศจิกายน 13, 20180 DownloadsDownload