ประกาศจากทางโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ตารางสอบ โครงการ “ช้างเผือก สู่ บ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา 2564”

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ “ช้างเผือก สู่ บ่อเกลือ “

ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49