กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑