การประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ

การยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง