โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”