ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมค่าย ECT CREAT CAMP ๒๐๑๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

การประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ

การยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง