กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สวนเกษตรแก้จน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP