วัน “วชิราวุธ”

กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์