บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

กิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒